Eerste consult en onderzoek

 

Bij u eerste bezoek wordt gevraagd naar de klachten, de duur ervan en naar het moment waarop de klachten optreden. Het belangrijkste is dat er een analyse gemaakt wordt van het gewrichtensysteem. Bij deze analyse worden alle gewrichten van de wervelkolom, arm- en beengewrichten, schedelnaden en kaakgewrichten betrokken. Het onderzoek bestaat uit een zorgvuldige observatie tijdens het uitvoeren van verschillende specifieke bewegingen en metingen. Zo wordt duidelijk waar zich in u bewegingsapparaat storingen bevinden.
Tijdens de eerste behandeling worden er twee foto’s gemaakt van de staande houding, waardoor de houdingsafwijkingen duidelijk in kaart worden gebracht. De foto’s zullen gedurende de vervolgbehandelingen als leidraad worden gebruikt om u de veranderingen in de houding te laten zien en vooruitgang in de lichaamshouding aan te tonen.

Wat gebeurd er tijdens de behandeling?

 

In de Artrokinesiologie is er geen sprake van het ‘kraken’ van botstukken. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een specifieke mobilisatietechniek van gewrichten, waarbij in elk gewricht meer ‘ruimte’ wordt gecreëerd. Er kan met enkele behandelingen grote vooruitgang worden geboekt, waardoor er op jaarbasis vaak niet meer dan 5 behandelingen worden gegeven. Na de eerste behandeling komt de u pas na 4 weken weer terug, omdat het lichaam zelf aan de slag moet gaan met het herstel na de behandeling. Als het lichaam goed op de behandeling reageert kan de periode tussen de behandelingen uiteindelijk  steeds groter worden.

Wat is het doel van de behandeling?

 

Het doel is om het hele lichaam te herstellen. U kunt het zien als een soort reset van het lichaam, zodat het lichaam weer als één geheel gaat functioneren. Bij de behandelingen worden de uitwijkhoudingen in kaart gebracht en de klachten opgespoord en verholpen.