Hoe ontstaan klachten?

 

We ervaren klachten doordat er storingen ontstaan in ons bewegingsapparaat.
Tot het bewegingsapparaat behoren alle gewrichten aan het menselijk lichaam, met hun bijbehorende spieren en zenuwen. Dit bewegingsapparaat is een eenheid en functioneert ook als zodanig. Dat wil zeggen dat de bewegingsmogelijkheden van ieder gewricht invloed hebben op andere gewrichten. Omgekeerd zijn de bewegingsmogelijkheden van elk gewricht afhankelijk van de bewegingsmogelijkheden van andere gewrichten.

 

Soms ontstaat er een functiestoornis in één of meer gewrichten van het bewegingsapparaat. Oorzaken daarvan kunnen zijn: vallen, ongelukken, huis-tuin- en keuken ongevallen en de geboorte/bevalling.
Bij een stoornis in de bewegingsmogelijkheden van één of meer gewrichten, zal het lichaam proberen deze functiestoornis te ontzien door compensatiehoudingen, ofwel een uitwijkhouding. Dit is een reflexmatig ontwijken van de schadelijke prikkels. Een eenvoudig voorbeeld is het scheeflopen met een pijnlijke voet door bijvoorbeeld een punaise.
Maar ook uitingen van een dergelijke uitwijkhouding zijn bijvoorbeeld:

 

  • Scheefstand van het hoofd
  • Een schouder staat hoger of lager dan de andere
  • Een of meer bochten in de rug. Ook wel scoliotische houding genoemd
  • Scheefstand van het bekken

 

Zolang de functiestoornis niet wordt opgelost zal de uitwijkhouding blijven bestaan. Deze uitwijkhouding veroorzaakt op den duur ook problemen op andere plaatsen.